Transcendent Group

Kort presentasjon av selskapet

Hos Transcendent Group møter du erfarne konsulenter innen governance, risk and compliance. Våre tjenester skaper trygghet og muligheter for myndigheter, offentlige og private selskaper og organisasjoner innen en rekke ulike bransjer. Vi leverer tjenester innenfor: Virksomhetsstyring Ri…

employee image
läs mer »

Tall og geografi

Transcendent Group startet sin virksomhet i Stockholm 2001 og har i dag over 90 ansatte. Vår omsetning i 2016 var om lag 128 millioner kroner. Gjennomsnittsalderen for ansatte er 39 år og andelen menn/kvinner er omtrent 60/40. I Norge etablerte vi oss i 2013 og vi er nå 22 ansatte. Omsetningen i Norge…

employee image
läs mer »

Hva er governance, risk and compliance?

Våre tjenester ligger i området som vanligvis omtales som governance, risk og compliance. Enkelt sagt, refererer governance til det å lede og styre selskaper på en god måte. Risk handler om å identifisere, vurdere og håndtere risiko, slik at man kan leve med et akseptabelt risikonivå. Compliance…

employee image
läs mer »

En leverandør uten uavhengighetsproblem

Vi konkurrerer først og fremst med de fire store revisjonsselskapene Deloitte, KPMG, EY og PWC. Vi skiller oss fra de andre ved at vi ikke tilbyr deres kjernevirksomhet, ekstern revisjon. I stedet, konkurrerer vi innen en rekke mer spesialiserte konsulenttjenester, og vi unngår dermed den uavhe…

employee image
läs mer »

Hvor finnes våre kunder?

Transcendent Group har i dag over 150 kunder. En tredjedel av disse er i offentlig sektor, en tredel innen bank, finans og forsikring, mens den siste tredelen fordelt jevnt over andre bransjer.

employee image
läs mer »