Transcendent Group

Kort presentasjon av selskapet

Hos Transcendent Group møter du erfarne konsulenter innen governance, risk and compliance. Våre tjenester skaper trygghet og muligheter for myndigheter, offentlige og private selskaper og organisasjoner innen en rekke ulike bransjer. Vi kan blant annet hjelpe til med: risiko GRC tech virkso…

employee image
läs mer »

Tall og geografi

Transcendent Group startet sin virksomhet i 2001 og har i dag over 50 ansatte. Vår omsetning i 2013 var om lag 62 millioner kroner. Gjennomsnittsalderen for ansatte er 36 år og andelen menn/kvinner er omtrent 60/40. Våre kontorer ligger i Stockholm, Gøteborg, Malmø og Oslo, men vi jobber i hele Ska…

employee image
läs mer »

Hva er governance, risk and compliance?

Våre tjenester ligger i området som vanligvis omtales som governance, risk og compliance. Enkelt sagt, refererer governance til det å lede og styre selskaper på en god måte. Risk handler om å identifisere, vurdere og håndtere risiko, slik at man kan leve med et akseptabelt risikonivå. Compliance…

employee image
läs mer »

En leverandør uten uavhengighetsproblem

Vi konkurrerer først og fremst med de fire store revisjonsselskapene Deloitte, KPMG, EY og PWC. Vi skiller oss fra de andre ved at vi ikke tilbyr deres kjernevirksomhet, ekstern revisjon. I stedet, konkurrerer vi innen en rekke mer spesialiserte konsulenttjenester, og vi unngår dermed den uavhe…

employee image
läs mer »

Hvor finnes våre kunder?

Transcendent Group har i dag over 150 kunder. En tredjedel av disse er i offentlig sektor, en tredel innen bank, finans og forsikring, mens den siste tredelen fordelt jevnt over andre bransjer.

employee image
läs mer »