Transcendent Group

Vil du jobbe hos Transcendent Group?

Alle selskaper har sin rekrutteringsmodell. I Transcendent Group håndplukker vi våre nye medarbeidere på anbefaling, grundig research og en etablert intervjuprosess. Ett viktig parameter – i tillegg til yrkeskompetanse og sosiale ferdigheter – er at du deler våre kjerneverdie…

employee image
läs mer »

Adm. direktør om vår rekrutteringsprosess

“Jeg er alltid involvert i alle våre rekrutteringsprosesser. Som administrerende direktør tar jeg stort sett alltid første møte med aktuelle kandidater. Møte nummer to håndteres primært av den som vil være nærmeste leder eller nær kollega, samt ofte en representant fra ledelsen. Det sis…

employee image
läs mer »