Transcendent Group

Våre bransjer

Hver bransje har sine egne spesifikke krav. Finans, energi, detaljhandel, telecom, helsevesen, programvareselskaper og offentlig sektor er alle områder der vi har bestemt bransjekunnskap og spennende referanseoppdrag. På denne siden vil du snart kunne lese mer om disse næringene. I mellomt…

employee image
läs mer »